تبلیغات
معرق چوب و آشنائی باآثار(خاتم وخاتم سازی وغیره....mehr54.b36@gmail.com

معرق چوب و آشنائی باآثار(خاتم وخاتم سازی وغیره....mehr54.b36@gmail.com
هرانسانی آفریده اندیشه های روزانه خویش است. اگرانسان میخواهددگرگونی در زندگیش روی دهد، باید از دل و جان آغازکند 
قالب وبلاگ

اساطیر یونان باستان را می توان بهشش دسته تقسیم نمود:
**********************************************

Protogonoi:ریشه این كلمه از nothingness یا نیستی می آیدو به نخستین خدایان ابدی كه اساس و ریشه هستی را از قبیل زمین ، دریا ،آسمان، شب وروز تشكیل می دهند گفته می شد.این خدایان همزمان می توانستند به شكل انسان نیزدرآیند. برای مثال گایا (Gaia) که همان زمین بود بیشتر در شكل زنی خوشرو در میانخدایان جوانتر ظاهر می شد.

نام این خدایان به قرار زیر است:

دسته اول

اثر (Aither):خدای نور و روشنایی که جوهر درخشان او از تیرگی اربوس (Erebos) جدا شده،تا بلندترین مکان آسمان بالا رفت و فلک درخشان پدید آمد.

آنانکه (Ananke):الهه اجبار و نیاز که همسر خرونوس (Khronos) ، خداوند زمان ، بود و همچون او هیأتیمارپیچ غیر مادی داشت که سراسر گیتی را فرا می گرفت.

اربوس (Erebos):خدایتاریکی که جوهر تیرگی او از خائوس (Khaos) جدا شده ، تا ژرفای زمین فرورفت.

اروس (Eros):خدای باروری که از نخستین خدایان بود که در هنگام آفرینشپدید آمد . اروس را برای بازشناسی از پسر افرودیت ، Phanes یا Protogonos به معنی First born نیز می خوانند. اروس از تخمی نقره ای در آغاز آفرینش متولد شد. بر اساسبرخی از افسانه ها زئوس با کمک نیکس (Nyx) اروس را بلعید تا قدرت او را به دستآورده ، گیتی را تحت سلطه خود در آورد.

گایا (Gaia):الهه زمین و از جمله ازنخستین خدایان در آغاز آفرینش. ظاهر انسان نمای "مادر زمین" که هیپگاه موجب جدا شدنکامل او از زمین نشد ، چون زنی متین و با وقار بود.


همرا (Hemera):الهه روز که همچون پوشش و ردایی از غبار درخشان خود را بر آسمان میگسترانید و شب هنگام کنار می رفت. او نیز به شکل زنی در لباس آبی آسمانی تصور میشد.

خائوس (Khaos):الهه هوا و از نخستین خدایان در آغاز آفرینش که شکافمیان آسمان و زمین را پر کرده بود.

خرونوس (Khronos):خداوند زمان با سه سرو دمی شبیه مار.او از نخستین خدایان بود که در آغاز آفرینش خود پرورده پدید آمد وتمامی گستره گیتی را در احاطه داشت.

نسوس ها (Nesoi):خدایان جزایر کهساختار سنگی و صخره گون آنها پاره هایی از گایا بود که در دریاها فرو رفتهبودند.

نیکس (Nyx):الهه شب که با غباری تیره آسمان را می پوشاند. او ازخائوس (Khaos) به وجود آمد. سیمای او زنی را می مانست که شالی پولک دوزی شده باستارگان بر دوش می انداخت.

اکیانوس (Okeanos):خدای آبهای شیرین و سرچشمههمه رودها ، چشمه ها و منشأ ابرها. نخستین فرزند پسر اورانوس و گایا که به شکل مردیبا دمی مارپیچ و باله های ماهی به جای پا.

اورانوس (Ouranos):خدای گنبدآسمان که از زمین یا گایا پدید آمد و جوهر آتشین او از اجزای خاکی جداشد.

اوره آ (Ourea): خدایان کوهها که چهره سنگی آنها از زمین یا گایا سربرآورد.

فوسیس (Phusis):خدای طبیعت و از نخستین زادگان آغازآفرینش.

پونتوس (Pontos):خدای دریا که از زمین یا گایا پدید آمد ، مایعسازنده دریاها از اجزای خاکی جوشید.

تارتاروس (Tartaros):خدای هسته پر آشوبزیرین زمین که در سرآغاز آفرینش شکل گرفت.

تتیس (Tethys):الهه آبهای شیرینروان در حفره های زیر زمین ( یا گل ) که از اکیانوس (Okeanos) و گایا (Gaia) زادهشد.

ثالاسا (Thalassa):الهه سطح دریا که از اثر (Aither) و همرا (Hemera) به وجود آمد.

تسیس (Thesis):الهه آفرینش که به عنوان Tethys نخست شناخته میشد و مجموعه عناصر گل مانند به هم آمیخته ای بود که در هنگام آفرینش وجودداشت.

دسته دوم
ارواح طبیعت و Nymphai را در بر می گیرد. نیمف ها و پری هاخدایان درجه پایین مؤنث بودند و لذا آنان را روح (Spirit) می نامند و در رودها وجنگلها ساکن بودند. برای نمونه نایدیس (Naiades) پری آبها که در رودها ، چشمه ها وآبشارها می زیست ، درایدیس (Dryades) پری درختان و ستر (Satyroi) خدای جنگل ، که درافسانه های یونان نیمی مرد با گوش ها و دم اسب و در افسانه های روم نیمی مرد نیمیبز با شاخ و گوش و پاهای بز تصور می شد.

دسته سوم
ارواح تأثیرگذار بر حالاتروانی انسان بودند همانند خواب،مرگ،عشق ، نفرت و ...

دسته چهارم

Theoi Ouranioi خدایان آسمان
Theoi Einalioi خدایان دریاها
Theoi Khthonioi خدایان زیر زمین
Theoi Geoggikoi خدایان حاصلخیزی و کشاورزی
Theoi Nomioi خدایان روستایی(Rustic) [واژه Rus به معنی روستا ریشه لاتین Rustic می باشد.]
Theoi Olympioi خدایان Olympian
Theoi Titanes & Theoi Titanidesخدایان تیتان که به صورت انسان های غول پیکری بودند.
Apotheothenai آن دسته که فناپذیر بودند و سپس به خدایی رسیدند.Apotheothenai از واژه یونانی apotheoun به معنی "خدای چیزی ساختن" برگرفته شده که apotheoun از پیشوند apo به معنی "از" و theos به معنی "خدا" که جمع آن theoi ست ، ساخته شده است.

www.iranpardis.com

__________________طبقه بندی: افسانه ها واسطوره ها، 
[ یکشنبه 1 اسفند 1389 ] [ 04:18 ب.ظ ] [ مرتضی اسکندرنژاد ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


معرق چوب
شاید گفتن تاریخ دقیق از قدمت معرق چوب كاری ساده نباشد . چوب به خاطر تشكیل مواد اولیه ساخت این هنر كه چوب می باشد و خاصیت خاص آن و روشهای نگهداری آن در دوران مختلف باعث شده كه نتوان قدمت دقیق آن را پیدا كرد اما حداقل به جرأت می توان گفت یكی از آثار بدست آمده در كاوشهای باستان شناسی و همچنین در كتیبه های بدست آمده در تخت جمشید به لوحهایی برمی خوریم حاكی از اینكه به كارگران و هنرمندان دستمزد برای تزئینات روی درب های چوبی تخت جمشید پرداخت می گردیده كه همه دلالت بر قدمت این هنر چند هزار ساله دارند. آنچیزی كه مسلم است به علت نوع ابزار خاص آن زمان از ظرافت و روشهای ویژه برخوردار بوده و عموماً از اشكال هندسی كنار هم گذاشته شده شكل می گرفته است. به مرور زمان با پیشرفت تكنولوژی و ابزار مناسب این هنر دستخوش تغییرات در روش اجرا و طرح شد با ورود اسلام به ایران این هنر در مكانهای مقدس مذهبی نمو پیدا كرد كه نمونه آن را روی درب های مساجد ایرانی میتوان یافت . یكی از قدیمی ترین این آثار درب معرق كاری شده موجود در موزه مركزی آستان قدس رضوی متعلق به قرن هشتم هجری می باشد كه قسمتی از آن معرق سطح آن در دوره های بعد مرمت و بازسازی شده است « متأسفانه از تاریخ مرمت این اثر معلوم نمی باشد. » پس از ورود كمان اره مویی به شكل جدید و تیغ های ریز تحولی نو در این هنر پدید آمد كه میتوان به صورت زیر آن را بیان كرد .
پیدایش معرق :
در باورهای مردم پیدایش معرق « موزائیك اینگونه بیان شده » خداوند هنر « زیرنویسی »
هنگامی كه ............ الهه عشق و هنر خواست هنر را بدون واسطه به انسانها بدهد به مزها دستور داد كه فرستاده او باشند و انسانها كه عشق را احساس كردند برای تشكر از فرستاده او باشند و انسانها كه عشق را احساس كردند برای تشكر از فرستاده الهه عشق مجسمه آنها را درست كرده و در محلی نگهداری می كردند كه به این محل نگهداری موزه می گفتند كه در حال حاضر به محل نگهداری آثار هنری خود میگوئیم و برای تشكر از مزها با ادوات موسیقی مینواختند و جشن و پایكوبی میكردند كه به این موزیك می گفتند و به تزئینات داخل موزه كه بدون هیچ شكل هندسی خاص بود و از كنار هم قرار گرفتن قطعات مختلف برای نشان دادن یك طرح خاص بود موزائیك میگفتند كه پس از ورود اسلام به ایران واژه موزائیك به معرق تبدیل شد.
البته همانطور كه در تاریخچه معرق روكش و خاتم ذكر شده این هنر در مناطق مختلف دارای سبك ها و روش های مختلف می باشد و بسته به منطقه خاص خود و عوامل محیطی نوع اجرای آن متفاوت بوده است مثلاً معرق روكش به خاطر وجود صنعت روكش سازی در مصر باستان دارای قدمت حداقل 3000 سال قبل از میلاد می باشد ( رجوع شود به تاریخچه معرق روكش ) و معرق درون چوب ( رجوع شود به معرق سبك هندسی ) در جنوب شرقی آسیا با روش خاص كار می شده است.
اما در ایران به خاطر اینكه همزمان با ساخت بنا نما هم ساخته می شد می توان آن را خاصیت اصلی و پیدایش این سبك معرق دانست.
در ابتدا هنگام ساخت بنا ،‌ قسمتی كه نما كار می شد را قبلاً لعاب داده و همزمان در موقع ساخت درجای خود نصب می گردید ( آجر لعابدار ) سپس با پیشرفت تكنولوژی ساخت بناها جای نما را خالی گذاشته « معرق كاشی » و سطح را بعداً با قطعات مختلف پر می كردند .
در وسایل كاربردی مانند صندوقچه ها و شانه ها و ... چوبی اوایل عموماً از عاج و استخوان و سنگهای قیمتی كار می شد كه سپس این موارد جای خود را به چوبهای رنگی داد . جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به تاریخ هنر ایران . »
متأسفانه بعلت كمبود منابع و مأخذهای مستند و اینكه كارهای كارشناسی شده در قدمت رشته های هنری بسیار به ندرت توسط خود ایرانیان انجام شده و حتی گاه ندانسته از تحقیقات مغرضانه مورخین و نویسندگان خارجی بهره برده اند این هنر ایرانی را دارای خواستگاه خارجی میدانند مثلاً رومیان برای كوچك جلوه دادن شكست خود از شاپور اول معرق سنگهای «موزائیك» كار شده در كاخ شاپور را كار اسیران رومی می دانند در صورتی كه عظمت و معماری خاص بكار رفته در آنجا را كه نشان دهنده تفكر و ذوق ایرانی است را نادیده می گرفتند . امید است كه جوانان عزیز ایرانی با تأمل در گذشته خود بهتر خود و كشور خویش را بشناسند . زیرا هنر و فرهنگ یك ملت هویت هر شخص می باشد

09381456002
09124127992
هنر بهتر از گوهر نامدار
هنرمند را گوهر آید به کار
تو را با هنر گوهر است و خرد
روانت همی از تو رامش برد

موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :