تبلیغات
معرق چوب و آشنائی باآثار(خاتم وخاتم سازی وغیره....mehr54.b36@gmail.com - اسطوره یا هیستوری
اسطوره یا هیستوری
****************


اسطوره کلمه ای معرب است که از واژه ی یونانی هیستوریا به معنی«جستجو
 
،آگاهی ،داستان»گرفته شده است.برای بیان مفهوم اسطوره درزبان های اروپایی
 
ازبازمانده ی واژه یونانی میتوس به معنی شرح، خبر و قصه استفاده شده است . در
 
برخی فرهنگ ها اسطوره به معنی آنچه خیالی و غـیر واقعی است و جنبه افسانه
 
ای محض دارد اما باید اسطوره را داستان و سر گذشتی ( مینوی) دانست که معمولا
 
اصل آن معلوم نیست و شرح عمل ، عـقـیـده ، نهاد یا پدیده ای است به صورت
 
فـراسویی که دست کم بخشی از آن سنت ها و روایت ها گرفته شده است و با آیین
 
ها و عـــقاید دینی پــیوند نا گسستنی دارد .
در زبان مرسوم قرن نوزذهم به هر آنچه که با واقعیت تضاد داشت اطلاق می شد:
 
خلقت آدم یا مرد نامرئی تاریخ جهان به توصیف زولوس zolos یا نسب نامه خدایان
 
theoqonyهزیود همه اسطوره بودند و مانند بسیاری دیگر از کـلیشه های روشن و
 
مثبت گرای سر منشاء و ساختار آن از مسیحیت گرفته شد زیرا بنابر مسیحیت
 
ابتدایی هر آنچه که با تورات و انجیل توجیه پذیر نبود نمی توانست راست باشد و
 
افسانه تلقی می شد ؛ اما پژوهش های قوم شناسانه ما را وادار ساخته که به پس
 
این میراث معاد شناسانه از موضع جدلیون مسیحی عـلیه جهان غـیر مسیحی
 
بنگریم ، ما سرانجام شناخت و درک ارزش اسـطوره را چنان چه درجوامـع ابتدایی و
 
بـا سخنانی تدویــن یافته آغاز نموده ایم که بلادرنگ حـقـیقـتـی به چشم می آید:
 
چنین پنداشته می شودکه در این چوامع اسطوره بیانگر حقیقت مطلق است زیرا
 
تاریخ مقدس را بازگو می کند یعنی الهامی ورا انسانی که در طلوع زمان بزرگ
 
Exeattime در زمان مقدس سرانجام inillotomporeروی داده است.
 
 طبقه بندی: افسانه ها واسطوره ها، 

تاریخ : یکشنبه 1 اسفند 1389 | 03:23 ب.ظ | نویسنده : مرتضی اسکندرنژاد | نظرات
.: Weblog Themes By BlackSkin :.