تبلیغات
معرق چوب و آشنائی باآثار(خاتم وخاتم سازی وغیره....mehr54.b36@gmail.com - مرتضی اسکندرنژاد


نتیجه تصویری برای مرتضی اسكندرنژاد

نتیجه تصویری برای مرتضی اسكندرنژاد

نتیجه تصویری برای مرتضی اسكندرنژاد

تصویر مرتبط
مرتضی اسکندرنژاد

درفروردین1337درتهران به دنیاآمدم.دردوران دبستان علاقه زیادی به درست کردن کاردستی باچوب داشتم وبارهاازطرف خانواده متهم به بازی گوشی می شدم وساخته های چوبی ام به جرم وقت تلف کردن خرد میشد تااینکه بعدازگذشت سالها 
برای دیدن چندنمایشگاه مختلف که درفرهنگسرای بهمن دائرشده بودرفتم.بعدازطی مسافتی نظرم به کارگاهی جلب شد
که هنرجویانی داخل وخارج میشوند میدیدم که قابهای چوبی باطرحهای اسلیمی/ گل ومرغ/ مینیاتوروغیره.......که روی آنهاکار شده بودنظرم راجلب کردکه یک دفعه متوجه مردبلند قامتی شدم که باچشمان آبی درشت به رنگ وسعت دریاازپشت
شیشه کارگاه مرانگاه میکند.بعدازگذشت چنددقیقه بیرون آمدوصداکردکه چراداخل نمی آیی.کمی مکث کردم وبی اختیارقدم
به داخل کارگاه گذاشتم ودیدم که همه هنرجویان پشت میزی نشسته ومشغول کاری هستند.نزدیک شدم وباتعجب دیدم که  هنرجویان بابرش چوبهای مختلف قطعاتی جداوبه قابهای چوبی که بعدا به نام زیرکارشناختم انتقال وتصویر زیبائی به وجود می آورند.
ناگهان استاد(صلاح الدین علامه زاده )به یکی ازهنرجویان فرمودندکه میزی راخالی کن ونحوه گرفتن اره دردست وبرش 
رااستاد به من آموختندوبعدبیست طرح اولیه راروی تخته سه لائی راش چسبانده  وبه من دادند تاشروع کنم.وقتی پشت
میزنشستم واره موئی را بادست چپ گرفتم متوجه شدم که چقدر برایم آشنا وزیباست ویاددوران کودکی افتادم که باجمع کردن
تخته های جعبه میوه وبااره موئی کاردستی درست می کردم.واین شدکه درسال 1370شروع به فراگیری معرق چوب این هنر زیباوارزشمندنمودم.


بیش از1600ساعت درزمینه های مختلف مثل :معرق چوب/معرق چوب بدون قالب/مشبک کاری/کنده کاری چوب ومعرق چوب وخاتم آموزش دیدم ودارای مدرک درجه یک ودومعرق چوب ومدرک مهارت معرق بدون قالب ومشبک کاری ازسازمان فنی وحرف ای میباشم

 
دربیش از 50 نمایشگاه شرکت کردم که ازاین نمایشگاهها تعداد30مورد گروهی و18 مورد انفرادی ودو نمایشگاه خارجی که یکی درموزه ملی بلگراد و یک اثر بنام عطار درموزه بنام من موجود میباشدودیگری دردوبی وباید یادآوری کنم که یک اثر هم درموزه سازمان صنایع دستی ایران بنام نغمه بهاری دارم.لازم به ذکر است که بیش از24000 ساعت نسبت به آموزش این هنر به هنرجویان علاقمندنیز اقدام نمودم


نتیجه تصویری برای مرتضی اسكندرنژاد


نتیجه تصویری برای مرتضی اسكندرنژاد

نتیجه تصویری برای مرتضی اسكندرنژاد

نتیجه تصویری برای مرتضی اسكندرنژادتاریخ : شنبه 31 خرداد 1393 | 02:49 ب.ظ | نویسنده : مرتضی اسکندرنژاد | نظرات
.: Weblog Themes By BlackSkin :.